background

Naše služby


Zkladne služby

Starostlivosť o naše zuby, je dnes už samozrejmosťou pre dámy aj pánov. Krásne žiarivý usmev pomáha dotvoriť prvý dojem a sú ako vizitkou každého človeka.

SlužbaPriama platba, €
(bez SK poisťovne)
Vstupné vyšetrenie0,00 €
Preventívna stomatologická prehliadka0,00 €
Cielené stomatologické vyšetrenie - konzultácia35,00 €
Chirurgická, implantologická konzultácia (externí lekári)35,00 €
Vyžiadané akútne ošetrenie25,00€
Vyžiadané akútne ošetrenie mimo pracovného času (nedeľa)80,00 €
Krátky administratívny úkon15,00 €
Dlhší administratívny úkon25,00 €
RTG intraorálny snímok15,00 €
RTG snímka - BITEWING15,00 €
Skúška vitality zubov / 1 zub5,00 €
Povrchová anestéza - slizničná5,00 €
Infiltračná anestéza15,00 €
Zvodová anestéza15,00 €
Intraligamentárna anestéza / 1 zub15,00 €

Záchovná stomatológia

Ošetrenie zubného kazu je jeho odstránenie a následná rekonštrukcia zuba fotokompozitnou (bielou) výplňou, alebo keramickou výplňou (onlay, overlay) ak deštrukcia zuba je rozsiahlejšia.

SlužbaPriama platba, €
(bez SK poisťovne)
Icon - neinvazívne ošetrenie / zub60,00 €
Fotokompozit - jednoplôšková výplň zuba80,00 €
Fotokompozit - dvojplôšková výplň zuba100,00 €
Fotokompozit - trojplôšková výplň zuba120,00 €
Rekonštrukcia korunky zuba - priama150,00 €
Dočasné ošetrenie zubného kazu20,00 €
Liečivý materiál pod plombu, biodentín40.00 €
MTA cement, Ca podložka20,00 €
Skloionomerná výplň - 1 plôška50,00 €
Skloionomerná výplň - 2 plôška60,00 €
Skloionomerná výplň - 3 plôška70,00 €
Preleštenie výplne15,00 €
Lokálne vyartikulovanie chrupu20,00 €
Ošetrenie citlivých zubných plôšok / zub10,00 €
Impregnácia za každý ďalší zub5,00 €
Zábrus previslej výplne15,00 €
Odstránenie výplne10,00 €

Endodoncia

Cieľom endodoncie (ošetrenia koreňových kanálikov) je vyčistenie kanálikov od baktérií a zapálených tkanív, čo umožňuje záchranu zuba pred extrakciou. Liečbu koreňových kanálikov uskutočňujeme len pod mikroskopom aby ideálne vyčistiť zaplombovať kanáliky a tým pádom predlžiť životnosť ošetrených zubov.

SlužbaPriama platba, €
(bez SK poisťovne)
Preendodontická dostavba50,00 €
Endo 1 koreňového kanálika110,00 €
Endo 2 koreňového kanálika130,00 €
Endo 3 koreňového kanálika150,00 €
Endo 4 koreňového kanálika160,00 €
Komplikovaná endodoncia (príplatok)50,00 €
Paliatívne endodontické ošetrenie / kanáli25,00 €
Reendo 1 koreňového kanálika160,00 €
Reendo 2 koreňového kanálikov170,00 €
Reendo 3 koreňového kanálikov180,00 €
Reendo 4 koreňového kanálikov210,00 €
Definitívna koreňová výplň pod mikroskopom 1 kanálika70,00 €
Definitívna koreňová výplň pod mikroskopom 2 kanálikov80,00 €
Definitívna koreňová výplň pod mikroskopom 3 kanálikov90,00 €
Definitívna koreňová výplň pod mikroskopom 4 kanálikov100,00 €
Liečivá výplň do kanálikov / zub30,00 €
Provizórna výplň / zub20,00 €
Zástava krvácania10,00 €
Odstránenie skleneného alebo kovového čapu pod mikroskopom za kanálikod 50,00 €
Odstránenie zalomeného koreňového nástroja pod mikroskopomod 50,00 €
Spriechodnenie obliterovaného koreňového kanálika pomocou veľkého mikroskopuod 50,00 €
Zavedenie pulpálneho čapu (jedného, dvoch) s dostavbou150,00 €
Zavedenie zirkónového, kovového čapu s dostavbou150,00 €
Nasadenie koferdamovej blany / zub15,00 €
Nasadenie koferdamovej blany / každý ďalší zub5,00 €
Optragate10,00 €
Retrográdne plnenie koreňového kanálika150,00 €
Pulpotomia u detí (čiastočné odstránenie nervu) s použitím MTA a fotokompozitnou výplňou120,00 €

Parodontológia, dentálna hygiena, bielenie zubov

SlužbaPriama platba, €
(bez SK poisťovne)
Parodontálne ošetrenie / zub30,00 €
Ambulantné bielenie300,00 €
Odstránenie zubného kameňa a povlakov ultrazvukom - 1 sextant15,00 €
Ošetrenie ďasien - výplachy20,00 €
Dentálna hygiena + airflow85,00 €
Odstránenie zubného kameňa a povlakov u detí + airflow60,00 €
Lokálna fluoridácia15,00 €
Inštruktáž dentálnej hygieny15,00 €
Pečatenie fisúr50,00 €
Vnútorné bielenie / zub50,00 €
Parodontálna dlaha/ 1 zub (Eer Stick)70,00 €
Lokálne ošetrenie gingívy alebo sliznice10,00 €
Ošetrenie parodontálneho vačku50,00 €

Chirurgia

Extrakcia zuba vykonáva sa v prípade, ak sa už zub nedá zachrániť. V prípade, kedy sú vyčerpané možnosti záchovnej stomatológie a zub je nutné extrahovať, sa používa implantácia.

SlužbaPriama platba, €
(bez SK poisťovne)
Extrakcia jednokoreňového zuba60,00 €
Extrakcia viackoreňového zuba80,00 €
Extrakcia dočasného zuba alebo koreňa50,00 €
Gelatamp15,00 €
Alveogyl15,00 €
Parasorb25,00 €
Komplikovaná neplánovaná extrakcia (separácia koreňov, molár)160,00 €
Chirurgická extrakcia- molárna oblasť140,00 €
Chirurgická extrakcia osmičky (zuba múdrosti)170,00 €
Chirurgická extrakcia - Meziodens150,00 €
Intraorálna incízia dentogénneho abscesu, drén50,00 €
Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti, zavedenie drénu50,00 €
Odstránenie lokálneho dráždenia20,00 €
Extirpácia cysty250,00 €
Chirurgické vyčistenie suchého lôžka20,00 €
Lokálne ošetrenie rany20,00 €
Frenulektómia - odstr. uzdičky skalpelom/ laserom150,00 €
Sutúra extrakčnej rany- silon10,00 €
Sutúra extrakčnej rany- nylon20,00 €
Postextrakčná augmentácia120,00 €
Kontrola + výber stehov20,00 €
Zavedenie drénu10,00 €

Protetické ošetrenie

Fixné, inak povedané, pevné zubné náhrady, nasadzujeme na pacientove vlastné zuby, ktoré je potrebné pred nasadením obrúsiť. Zubné protézy sa používajú najmä v prípadoch, keď nie je možné aplikovať zubný mostík alebo zubný implantát.

Protetické práce, teleskopické korunky, skeletové náhrady sú účtované individuálne po dohode s pacientom

Protetické práce zhotovené do 24/48/72 hodín sú účtované po dohode s pacientom.

SlužbaPriama platba, €
(bez SK poisťovne)
Provizórny abutmentod 50,00€
Keramická korunka, fazeta, bezkovová keramikaod 450 €
Keramická korunka na impl.od 600,00 €
Silikonová dlaha140,00 €
Stiahnutie, separácia korunky / mostíka30,00 €
Nasadenie fixnej náhrady25,00 €
Provizórna korunka zhotovená v ambulancii30,00 €
Provizórna korunka zhotovená v zubnej technike60,00 €
Medzerník do 2 zubov, kotevné prvky sa pripočítavajú150,00 €
Totálna náhrada Štandardod 500,00 €
Parciálna náhrada Štandard, kotevné prvky sa pripočítavajúod 500,00 €
Náhrada flexi, pružná živicaod 500,00 €
Skeletová Náhradaod 1000 €
Oprava snímateľnej náhrady150,00 €
Spona drôtena30,00 €
Trojramenná spona50,00 €
Sublinguálny strmeň40,00 €
Doplnenie zuba do snímateľnej náhrady, oprava50,00 €
Doplnenie ďalšieho zuba20,00 €
Rebazácia snímateľnej náhrady v ambulancii, oprava150,00 €
Wax up, mock up /1zub40,00 €
Individuálna lyžica50,00 €
Študijný model50,00 €
Odtlačky silikónové30,00 €
Odtlačky alginátové20,00 €
Odtlačky do individuálnej lyžice30,00 €
Skenovanie60,00 €
Záhryz10,00 €
3D model50,00 €
Cementovanie korunky/ 1 zub30,00 €
Cementovanie, šróbovanie korunky na implantát30,00 €
Protetický návrh25,00 €
Protetické práce, teleskopické korunky, skeletové náhrady
sú účtované individuálne po dohode s pacientom.
- €
Protetické práce zhotovené do 24/48/72hodín sú účtované po dohode s pacientom.- €

Výkoný, ktoré nie sú uvedené v tomto Cenníku vybraných výkonov sú dostupné v ambulancii.